Frontline
Het coronavirus en onze huisdieren
Het coronavirus en onze huisdieren

COVID-19 en het coronavirus: je hoort vandaag bijna niets anders meer. Maar wat zijn de gevolgen voor onze dieren? Met dit artikel willen we mensen met huisdieren meer duidelijkheid geven over dit virus.

 

Wat is een coronavirus en wat is COVID-19?

Coronavirussen zijn virussen die behoren tot de familie van de Coronaviridae, die ziekteverwekkend kunnen zijn bij de mens en die we bij alle diersoorten aantreffen.

Er zijn vier gekende geslachten coronavirussen, die doorgaans een impact kunnen hebben op ons spijsverterings- en/of ademhalingsstelsel. Van verschillende coronavirussen is geweten dat ze bij de mens luchtweginfecties kunnen veroorzaken, gaande van een simpele verkoudheid tot ernstigere aandoeningen. Het recentst ontdekte coronavirus (SARS-coronavirus-2) is verantwoordelijk voor de aandoening COVID-19 (coronavirus disease 2019)1. Dit virus was nog niet gekend tot het in december 2019 opdook in Wuhan (China).

 

Kunnen huisdieren drager zijn van het coronavirus?

Coronavirussen kunnen bij alle diersoorten voorkomen, maar de coronavirussen die we vandaag aantreffen bij huisdieren hebben niets te maken met het SARS-Coronavirus-2 dat verantwoordelijk is voor de aandoening COVID-19 bij de mens. Deze virussen vormen geen gevaar voor de mens, omdat ze niet zoönotisch zijn en dus niet op de mens overgedragen kunnen worden.

 

Kan je huisdier ook besmet zijn met het virus dat COVID-19 veroorzaakt?

Op dit moment (15 maart 2020) hebben we slechts weet van één hond die besmet is met het SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), dat COVID-19 bij de mens kan veroorzaken. Deze hond werd besmet door zijn zieke eigenaar in Hongkong, is niet ziek en werd op 26 februari in quarantaine geplaatst2.

Dieren en het coronavirus: bescherm je huisdier door te reinigen en te ontsmetten

In afwachting van een betere kennis van het gevaar op besmetting bij honden en andere huisdieren met het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, raden wij je aan om de volgende aanbevelingen van Dr. Professor Etienne THIRY (faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Luik) te volgen om het mogelijke risico op besmetting bij je huisdier te beperken2.

 

Jouw huid ontsmetten

 • Zorgvuldig wassen met zeep. Dit is nodig om organisch vuil te verwijderen (speeksel, afscheiding van de luchtwegen, fecaliën).
 • Na het afdrogen een hydroalcoholische oplossing (70% alcohol) aanbrengen gedurende 30 seconden. Als de huid schoon is, volstaat het om enkel deze oplossing aan te brengen.

 

De zoolkussens reinigen

 • Wassen met zachte zeep en schoonspoelen. Gebruik geen kiemdodende middelen (“biocoden”), want die zijn te agressief voor de zoolkussens.

 

Oppervlakken ontsmetten

 • Zorgvuldig reinigen met detergent (zelfs huishoudelijk schoonmaakmiddel).
 • Als het oppervlak droog is, een kiemdodend product aanbrengen: elk kiemdodend product waarvan op het etiket “viricide” of “virusdodend” staat kan het coronavirus inactiveren.

 

De ruimtes verluchten

 • Door de ruimte minstens 15 minuten te verluchten verminder je de concentratie besmettelijke stoffen in de lucht.

 

Ik heb symptomen van COVID-19. Welke voorzorgen moet ik nemen om mijn dier te beschermen?

 • Houd een meter afstand tussen jezelf en de snuit van je hond of kat.
 • De basisregels zijn van toepassing om de overdracht van het virus van mens op mens te voorkomen, maar ook om de overdracht op huisdieren te voorkomen. Dit wil zeggen: iedereen die symptomen van COVID-19 vertoont moet regelmatig zijn of haar handen wassen en ontsmetten en een mondmasker dragen.
 • Uiteraard kan je je huisdier (kat of hond) blijven aaien, maar zorg ervoor dat je niet te dicht bij de slijmvliezen komt (en niet te dicht bij de ogen en de snuit).
 • Laat een niet-besmette persoon je dier voeden en verzorgen. Als je dier verzorging nodig heeft, voorzie je best in speciale kleding die enkel tijdens die verzorging gebruikt wordt. Zorg ervoor dat die kleding niet in contact komt met je andere, gewone kleding.
 • Verlucht je woning en reinig de vloer met een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

 

Help ons dit artikel te verspreiden! Het is belangrijk dat mensen weten wat de gevolgen zijn van COVID-19 voor onze huisdieren. Er circuleert veel foute informatie op het internet, en die heeft er al toe geleid dat veel dieren in het asiel zijn achtergelaten.

 

Laten we dit tegengaan door samen juiste informatie te verspreiden!

 

1. https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses, geraadpleegd op 19 maart 2020

2.https://www.formavet.be/coronavirus, geraadpleegd op 19 maart 2020

 

V.U.: Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA - BE-PET-0039-2020 – 03/2020

Waar vind je Frontline®-producten?
Al onze Frontline®-producten zijn verkrijgbaar in apotheken.
Waar kopen?
Word lid van de Frontline® -gemeenschap en blijf het hele jaar door op de hoogte.